Pensyarikatan
PERANAN PEMEGANG SAHAM SYARIKAT

PERANAN PEMEGANG SAHAM SYARIKAT

Maksud pemegang saham ialah orang perseorangan, syarikat atau sesebuah institusi yang memilik sekurang-kurangnya satu bahagian saham dalam syarikat. Maksud lain ialah pemegang saham merupakan pemilik syarikat. Saham itu merupakan bukti pemilikan atau hak milik ke atas...

read more
ENTERPRISE vs SDN BHD?

ENTERPRISE vs SDN BHD?

Sekiranya seseorang itu ingin menubuhkan Syarikat Sdn. Bhd. ia tertakluk di bawah Akta Syarikat 2016. Berbeza dengan enterprise. Perniagaan enterprise pula ditubuhkan mengikut Akta Pendaftaran Perniagaan 1965. Oleh itu, kedua-dua akta ini tidak ditulis berkenaan...

read more