Perkhidmatan

AKAUN

 • Akaun tahunan atau akaun berkala bagi tujuan percukaian atau kewangan syarikat.
 • Perakaunan bulanan untuk tujuan perancangan perniagaan dan bajet syarikat.
 • Menasihat dan menyusun atur pencatatan urus niaga dan dokumen kewangan.
 • Memberikan latihan mengenai asas perakaunan.

SETIAUSAHA SYARIKAT

 • Pemerbadanan Sdn Bhd
 • Surat Ikatan Amanah
 • Amalan Setiausaha Syarikat
 • Pendaftaran untuk MOF

SETIAUSAHA SYARIKAT

 • Pemerbadanan Sdn Bhd
 • Surat Ikatan Amanah
 • Amalan Setiausaha Syarikat
 • Pendaftaran untuk MOF

CUKAI

 • Pendaftaran fail LHDN
 • Pendaftaran fail SST
 • Pengiraan dan penghantaran cukai kepada LHDN
 • Perancangan cukai
 • Audit LHDN
 • Audit SST

PENASIHAT KEWANGAN

 • Penggabungan dan Pengambil alihan
 • Penilaian Projek Kewangan
 • Pengiraan dan penyerahan cukai
 • Belanjawan
 • Penilaian Pelaburan

PENASIHAT KEWANGAN

 • Penggabungan dan Pengambil alihan
 • Penilaian Projek Kewangan
 • Pengiraan dan penyerahan cukai
 • Belanjawan
 • Penilaian Pelaburan

Dapatkan khidmat kami segera!

Kami sentiasa komited dan bersedia untuk membantu anda. Hubungi kami sekarang.