SPECIAL RELIEF FUND

13 May 2020 | Berita Terkini, Ekonomi, Perniagaan | 0 comments

SPECIAL RELIEF FUND

 Pandemik Covid-19 telah menjejaskan perniagaan di Malaysia terutamanya bagi peniaga kecil & sederhana (PKS). Impak pastinya dirasai oleh setiap peniaga dari kecil sehingga institusi besar. Namun begitu, langkah proaktif telah diambil oleh Bank Negara Malaysia (BNM) bagi membantu golongan PKS yang terjejas. Kemudahan pembiayaan bertujuan untuk menyediakan sokongan kepada PKS dalam meneruska operasi perniagaan, mengekalkan pekerjaan dan menggalakkan pelaburan dalam negeri.

Justeru itu, pengenalan ‘special relief fund’ atau kemudahan bantuan khas diharap dapat membantu kurang sebanyak dalam operasi perniagaan. Senarai di bawah adalah kemudahan bantuan khas melalui institusi bank dan juga syarat kelayakan mengikut setiap institusi perbankan.

 

NAMA BANK HUBUNGI LINK SYARAT BANK
AFFIN BANK 03-8230-2222 https://www.affinbank.com.my/SME-Banking/Loan-Financing/Special-Relief-Facility-(SRF)-for-Covid-19.aspx?lang=ms-MY
 • Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) Malaysia yang terjejas oleh COVID-19
 • Pemilikan oleh warganegara Malaysia sekurang-kurangnya 51% dalam Syarikat
AGROBANK 1-300-88-2476 http://www.agrobank.com.my/srf
 • Mana-mana perniagaan lain yang mempunyai pemegang saham yang sama dengan PKS dibenarkan untuk memperolehi had maksimum pembiayaan secara berasingan DENGAN SYARAT setiap perniagaan tersebut memiliki tenaga kerja yang berasingan.
ALLIANCE BANK 1-300-80-3388 https://www.alliancebank.com.my/covid-19-special-relief-facility.aspx
 • Penyata Bank Syarikat 6 bulan terkini
 • Salinan Kad Pengenalan semua Direktor
 • Dokumen berkaitan Pendaftaran Perniagaan
AMBANK 03-2178-8888

customercare@ambankgroup.com

https://www.ambank.com.my/eng/promotions-page/Special-Relief-Facility
 • Jaminan Perlindungan 80% ke atas jumlah prinsipal oleh Perbadanan Jaminan Kredit (CGC) / Syarikat Jaminan Perbiayaan Perniagaan (SJPP)
 • Tiada yuran jaminan dan yuran guaman
BANK SIMPANAN NASIONAL (BSN) 1300-88-1900

 

https://www.mybsn.com.my/content.xhtml?contentId=1599
 • Dokumen berkaitan Pendaftaran Perniagaan
 • Salinan Kad Pengenalan semua Direktor
 • Latest 2 tahun Audited / Certified Account / Management Account
 • Penyata Bank Syarikat 6 bulan terkini
 • Pulangan Cukai Pendapatan Terkini (jika ada)

 

 

 

CIMB   Layari https://www.cimbbank.com.my/srf19

Dan Lengkapkan borang Let-Us-Call-You (LUCY) di https://www.cimbbank.com.my/srf19

 • Perniagaan yang terjejas akibat wabak Covid-19
 • Pemilikan oleh warganegara Malaysia sekurang-kurangnya 51% dalam Syarikat
HONG LEONG BANK 03 – 7626-8899

sme@hlbb.hongleong.com.my

https://www.hlb.com.my/en/business-banking/group-sme-banking/bnm-special-relief-fund-covid-19.html
 • Penyata Bank selama 6 bulan terakhir
 • Borang Kebenaran untuk Pendedahan Maklumat Kredit
 • Borang Kebenaran untuk Polisi Peribadi
MAYBANK 1300-88-6688

mgcc@maybank.com.my

https://www.maybank2u.com.my/maybank2u/malaysia/en/business/financing/working_capital/business/special-relief-facility.page?
 • Perniagaan yang terjejas akibat wabak Covid-19
 • Individu yang kehilangan kerja , cuti tanpa gaji akibat wabak Covid-19
PUBLIC BANK BERHAD pbbsmesupport@publicbank.com.my https://www.pbebank.com/Business-Banking/Banking/Financing/Special-Relief-Facility-(SRF)/Special-Relief-Facility-(SRF).aspx
 • Perniagaan yang terjejas akibat wabak Covid-19
 • Individu yang kehilangan kerja , cuti tanpa gaji akibat wabak Covid-19
RHB BANK 03-9206-8118

customer.service@rhbgroup.com

https://smebanking.rhbgroup.com/ip/#_frmHome
 • Penyata Bank Syarikat 6 bulan terkini
 • Salinan Kad Pengenalan semua Direktor

 

Hex Corporate Strategies Sdn bHD
13 Mei 2020